При участии сотрудников нашей фирмы подготовлено и опубликовано большое количество научных, учебных и нормативно-правовых изданий. Наиболее важными среди них являются:

1. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика у 4-х томах / за заг. ред. О.Д. Святоцького, 1999.
Т. 1: Право інтелектуальної власності, 1999, 500с.
Т. 2: Авторське право і суміжні права, 1999, 460с.
Т. 3: Промислова власність, 1999, 656с.
Т. 4: Оцінка інтелектуальної власності. Бухгалтерський облік та оподаткування, 1999, 351с

2. Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності. Порядок складання та оформлення патентного формуляра: Методичні рекомендації, за ред. В.Л. Петрова, 2000, 128с.

3. Збірник нормативних актів з питань промислової власності. / Укладачі: В.О. Жаров, Л.І. Ніколаєнко, В.Д. Пархоменко, В.Л. Петров - 1998, 487с.

4. Сборник нормативных актов по вопросам промышленной собственности / Составители: В.А. Жаров, Л.И. Николаенко, В.Д. Пархоменко, В.Л. Петров - 1998, 520с.

5. Охорона промислової власності в Україні / За ред. О.Д. Святоцького, В.Л. Петрова - 1999, 400с.

6. Охрана промышленной собственности в Украине / Под ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова - 1999, 428с.

7. Інтелектуальна власність в Україні: нормативно-правові акти / За заг. ред., В.Л. Петрова, О.Д. Святоцького - у 2-х томах, 1999, Том1.,Том 2.

8. Интелектуальная собственность в Украине:нормативно-правовые акты / Под общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова - в 2-х томах, 1999.

9. Інтелектуальна власність в Україні: Винахід / Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 136с.

10. Інтелектуальна власність в Україні: Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко, Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 128с.

11. Інтелектуальна власність в Україні: Промисловий зразок / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 124с.

12. Інтелектуальна власність в Україні: Знаки для товарів і послуг / Л.І. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, Л.М. Топільська, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 116с.

13. Інтелектуальна власність в Україні: Реєстрація договорів про передачу прав на об`єкти промислової власності / Л.І. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, О.П. Горобець, Л.М. Топільська, / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 48с.

14. Інтелектуальна власність в Україні: Топографія інтегральної мікросхеми / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова - 1999, 104с.

15. Патентування винаходів в іноземних державах: практичний посібник / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю. Кожарська, В.С. Радомський, С.Й. Полачек - 1999, 122с.

Наши сотрудники активно участвуют в различных мероприятиях (семинарах, конференциях, "круглых столах") посвященных вопросам охраны интеллектуальной собственности. Здесь можно ознакомиться с некоторыми выступлениями и презентациями наших сотрудников.

Здесь можно ознакомиться с публикациями или интервью наших сотрудников в средствах массовой информации.

desclaimer
Created by mc design - Creative Design Lab
GERMANY, RUSSIA, UKRAINE, UZBEKISTAN, ESTONIA, ALBANIA, KOSOVO, MONGOLIA